Radiokomunikacja-Serwis


Idź do treści

Zasilacze

RADMOR > Akcesoria


Zasilacz 3075

Zasilacz 3075 przeznaczony jest do zasilania radiotelefonów o znamionowym napięciu zasilającym 12V= z sieci 220V/50Hz. Przystosowany jest do współpracy z baterią akumulatorów zasilania awaryjnego o napięciu znamionowym 12V=, zapewniając kompensację rozładowania baterii oraz automatyczne przejście na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku sieci 220V/50Hz lub nadmiernego spadku napięcia sieci. Włączenie zasilacza do sieci i przejście na zasilanie awaryjne są sygnalizowane optyczne.
Zasilacz przystosowany do pracy ciągłej ze zmiennym skokowo obciążeniem prądem 1A/3,7A (4A) w stosunku czasowym 3/1 przy jednorazowym obciążeniu prądem maksymalnym nie przekraczającym 30 min.


Zasilacz 3072

Zasilacz 3072 jest zasilaczem sieciowym 220V/50Hz dostarczającym napięcie stabilizowane 13,6V przy obciążeniu prądem do 8A, przystosowanym do współpracy z baterią 12V= akumulatorów zasilania awaryjnego. Realizuje kompensację rozładowania baterii oraz automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne w przypadku nadmiernego spadku lub zaniku napięcia sieci. Wykonany jest w układzie impulsowego stabilizatora napięcia z sieciowym transformatorem separującym. Zasilacz przeznaczony jest do zasilania radiotelefonów o znamionowym napięciu pracy 12V=.
Zasilacz przystosowany do pracy ciągłej przy zmiennym skokowo obciążeniu prądem 3A/8A w stosunku czasowym 3/1 przy jednorazowym obciążeniu prądem maksymalnym nie przekraczającym 30 min.


Zasilacz 3777

Zasilacze 3777 są nowoczesnymi o wysokich parametrach elektrycznych i mechaniczno-klimatycznych urządzeniami przewoźnymi dostarczającymi napięcie 12V= w szerokim zakresie zmian napięcia wejściowego i przy prądzie obciążenia do 10A. Wykonane są w układzie przeciwsobnej przetwornicy prądu stałego z izolacją galwaniczną obwodu wyjściowego od wejściowego. Przeznaczone są głównie do zasilania radiotelefonów przewoźnych, zwłaszcza produkcji RADMOR S.A., instalowanych na różnego typu pojazdach posiadających źródło zasilania 24V=, 48V= lub 110V= o dowolnym biegunie umasionym lub obu biegunach izolowanych od masy pojazdu.

Zasilacz przystosowany do pracy ciągłej przy zmiennym skokowo obciążeniu prądem 10A/2A w stosunku czasowym odpowiednio 1/5 oraz jednorazowym obciążeniu prądem 10A nie przekraczającym 15min.

* Rodzaje zabezpieczeń: prądowe przed przeciążeniem i zwarciem na wyjściu przez ograniczenie prądu wyjściowego i wyłączenie pracy po upływie 1,5¸6 s jeśli przeciążenie nie zniknie,
* napięciowe przed przekroczeniem maksymalnego dopuszczalnego napięcia wejściowego przez wyłączenie pracy na czas zakłócenia,
* napięciowe przed wzrostem napięcia wyjściowego wskutek uszkodzenia pętli regulacji przez ograniczenie napięcia wyjściowego do wartości maksymalnej 16V i wyłączenie pracy po upływie 1,5¸6 s,
* termiczne przed przekroczeniem temperatury wnętrza obudowy ponad próg ~80°C przez wyłączenie pracy do czasu schłodzenia poniżej tego progu.

Strona główna | RADMOR | ICOM | Radiotelefony dla PKP | Linki | Kontakt | Certyfikaty | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego