Radiokomunikacja-Serwis


Idź do treści

Szyfratory

RADMOR > Akcesoria


Skrambler 0187

* do różnych typów radiotelefonów
* zmiana kluczy kodowych drogą radiową
* ogłuszanie, ożywianie i całkowita dezaktywacja radiotelefonu
* włączanie podsłuchu sytuacji w otoczeniu radiotelefonu

Blok skramblera cyfrowego 0187 przeznaczony jest do szyfrowania mowy w analogowych systemach radiokomunikacyjnych. Urządzenie może być instalowane w stacjach bazowych, radiotelefonach przewoźnych i noszonych radiotelefonach kamuflowanych produkowanych przez RADMOR a także w radiotelefonach innych firm. Każdy skrambler posiada swój adres, dzięki któremu jest identyfikowalny w systemie, oraz zaprogramowany zestaw 1÷16 kluczy kodowych, które mogą być zmieniane drogą radiową. Urządzenie zapewnia odbiór transmisji szyfrowanej przy zgodności zaprogramowanego klucza kodowego. Blok automatycznie rozpoznaje transmisję analogową i cyfrową przełączając się w odpowiedni tryb pracy bez konieczności ingerencji użytkownika.

Radiowe sterowanie skramblerem daje możliwość sprawdzenia obecności radiotelefonu w sieci, jego „ogłuszanie” oraz „ożywianie” a także całkowitą dezaktywację tzw. „zabijanie”. Możliwe jest również włączenie podsłuchu sytuacji w otoczeniu radiotelefonu.

Każdy użytkownik sieci radiotelefonicznej z zamontowanymi skramblerami ma przyporządkowany przez producenta własny „masterkod”, dzięki czemu niemożliwe jest odbieranie transmisji przez radiotelefony w różnych sieciach nawet przy zgodności klucza kodowego.

W celu zachowania wysokiego stopnia zabezpieczenia systemu ze skramblerami możliwe jest zarządzanie jego funkcjami przez trzy osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia. Osoby te one prowadzić:

* nadzór sieci z pracującymi skramblerami
* obsługę technologiczną z możliwością ustawiania parametrów pracy
* obsługę kodów dostępu do funkcji i zmiany kluczy kodowych

Strona główna | RADMOR | ICOM | Radiotelefony dla PKP | Linki | Kontakt | Certyfikaty | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego