Radiokomunikacja-Serwis


Idź do treści

Manipulatory

RADMOR > Akcesoria


Manipulator 32629

* możliwość nasłuchu wielokanałowego (od 2 do 10 kanałów)
* łączność wewnętrzna
* możliwość podłączenia rejestratora rozmów
* kodowanie mowy (urządzenie wyposażone w cyfrowy skrambler Daxon)

Manipulator 32629 jest przeznaczony do pracy z zestawem radiokomunikacyjnym ZRK 3801. Jest to nowoczesne urządzenie dyspozytorskie z 40-znakowym wyświetlaczem LCD, mikrofonem na wysięgniku i ergonomiczną klawiaturą. Do zestawu transmisyjnego manipulator podłączany jest za pośrednictwem jedno- lub dwuparowego łącza telefonicznego o tłumieniu nie większym niż 22dB/1000Hz. Przy pomocy dwużyłowego przewodu o długości 300m do urządzenia dyspozytorskiego można podłączyć dodatkowy manipulator 32628. Dyspozytorzy obydwu urządzeń mogą komunikować się między sobą używając funkcji łączności wewnętrznej.

Manipulator umożliwia prowadzenie rozmowy za pomocą mikrotelefonu lub wbudowanego w obudowę mikrofonu i głośnika. Można do niego podłączyć nożny włącznik nadawania, dodatkowy mikrofon z przyciskiem PTT lub zestaw nagłowny. Korespondencja prowadzona przez dyspozytora z abonentami może być zapisywana przez podłączony do manipulatora rejestrator rozmów.


Manipulator 32628

* dodatkowy manipulator do radiotelefonów bazowych 32027 i ZRK 3801
* łączność wewnętrzna
* możliwość podłączenia rejestratora rozmów
* możliwość podłączenia zestawu nagłownego

Manipulator 32628 jest przeznaczony do pracy, jako manipulator dodatkowy, z radiotelefonem bazowym 32027 i zestawem radiokomunikacyjnym ZRK 3801. Podłączany jest do urządzenia dyspozytorskiego jedną parą linii telefonicznej o długości do 300 m. Przy jego pomocy można prowadzić rozmowy na kanale wybranym w urządzeniu dyspozytorskim. Dyspozytorzy obydwu urządzeń mogą komunikować się między sobą używając funkcji łączności wewnętrznej. Programowo można ustawić odsłuch rozmów prowadzonych przez dyspozytora.

Manipulator umożliwia prowadzenie rozmowy za pomocą mikrotelefonu lub wbudowanego w obudowę mikrofonu i głośnika. Można do niego podłączyć nożny włącznik nadawania oraz rejestrator rozmów oraz, po uzgodnieniu z producentem, mikrofonu zewnętrznego lub zestawu nagłownego. Manipulator zasilany jest z zewnętrznego zasilacza.


Stanowisko Kierowania PSP

Zestaw Sterowników ZS 3767. Jest on przeznaczony do sterowania manipulatorami 3767 współpracującymi z radiotelefonami stacjonarnymi 3007. Każdy dyspozytor może z niego sterować nawet czterema manipulatorami. Urządzenie jest przystosowane do przymocowania go do blatu stołu dyspozytorskiego. W razie potrzeby można ten system rozbudować o kolejne sterowniki i zmieniać ilości podłączonych manipulatorów 3767.

Urządzenie zasilane jest z gniazda zasilania zewnętrznego manipulatora 3767 lub z zasilacza sieciowego.


Manipulator 3767

* wysyłanie sygnału alarmu
* wybór numeru selektywnego wywołania
* wywołanie indywidualne z przywołaniem operatora
* ogłuszanie/ożywianie radiotelefonu
* skanowanie
* przesyłanie komunikatów tekstowych
* praca w warunkach dużego poziomu hałasu w pomieszczeniu dyspozytora

Manipulator 3767 służy do zdalnego sterowania radiotelefonem stacjonarnym 3007-160, produkcji RADMOR S.A. Zdalne sterowanie za pośrednictwem kabla pozwala na dogodną lokalizację urządzenia transmisyjnego oraz anteny. Manipulator zapewnia szybki dostęp do wszystkich funkcji radiotelefonu i wygodne wprowadzanie nastaw za pomocą klawiatury numerycznej.

Manipulator umożliwia prowadzenie rozmowy za pomocą mikrotelefonu lub wbudowanego w manipulator mikrofonu i głośnika. Można również do niego podłączyć włącznik nożny nadawania i oraz magnetofon. Istnieje także możliwość podłączenia mikrofonu zewnętrznego lub mikrotele-fonu nagłownego. Program manipulatora pozwala na przeprowadzenie podstawowego testu poprawności funkcjonowania urządzenia. Sprawdzić można działanie wyświetlacza, klawiatury i wbudowanego głośnika.

Program manipulatora umożliwia przeprowadzenie podstawowego testu poprawności funkcjonowania urządzenia. Sprawdzić można działanie wyświetlacza, klawiatury i wbudowanego głośnika.

Manipulator zasilany jest z urządzenia transmisyjnego poprzez połączeniowy kabel sterujący.

Strona główna | RADMOR | ICOM | Radiotelefony dla PKP | Linki | Kontakt | Certyfikaty | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego